System odznaczeń specjalistów

W tym wpisie będziemy tworzyć tabelę rejestrującą otrzymanie nagrody przez danego specjalistę, a następnie wyświetlimy taką informacje w każdym widoku karty zespołu. Gdy specjalista zostanie wyróżniony na tle pozostałych chcę, aby otrzymał widoczne odznaczenie “online”: 

 1. Tworzę dokument, w którym będą rejestrowane wszystkie odznaczenia i nagrody przydzielone specjalistom. Tabela zawierać będzie podstawowe informacje o wyróżnionej osobie oraz za co została wyróżniona. 
  image.png
 2. Kolumna Data automatycznie przyjmuje wartość dnia utworzenia wiersza, a kolumna Specjalista, pozwala na wybór z zdefiniowanych specjalistów w naszej firmie z tabeli “dane personalne”. 
 3. W głównej tabeli z danymi personalnymi tworzę nową kolumnę “wyróżnienia”, która będzie z automatycznie przyjmować wartości uzależnione od tego czy dany specjalista został wyróżniony czy nie: 
  image.png
 4. Wewnątrz kolumny tworzę formulę, która weryfikuje obecności danej osoby w tabeli wyróżnień i dla każdej pozycji przypisuje jedną “gwiazdkę”. W efekcie wyświetla tyle gwiazdek ile było wyróżnień: 
  image.png
 5. W kolumnie FULL NAME zmieniamy formułę dopisując wartość z kolumny “Wyróżnienia” 
  image.png
 6. Automatycznie na wszystkich widokach kart specjalistów pojawia się infomracja o odznaczeniach w formie gwiazdek:
  image.png
 7. Również w tabeli w której definiujemy nagrodzonych specjalistów mamy informacje o nagrodzeniach:
  image.png
 8. Finalnie wypracowany widok:
image.png