Dynamiczne formatowanie tabeli w coda.io

Coda.io dostarcza rozbudowane możliwości formatowania tabel w zaleźności od wielu parametrów. 

Wykorzystując wbudowane opcje można zapewnić czytelność tabeli mimo niezależnie od tego czy przechowuje ona dane statyczne czy dynamicznie modyfikowane. 

Jednoczenie dostępne są opcje filtrowania, aby wyświetlać tylko te dane, które chcemy analizować. Co zrobić gdy chcielibyśmy oznaczać dynamicznie konkretne pozycje w istniejącej tabeli, ale nie chcemy modyfikować aktualnego widoku?

W tym wpisie wykonamy przycisk, który pozwoli formatować tabele “na zawołanie”.

Wykonamy formatowanie, które pozwoli, aby w tabeli harmonogramu pracy wskazać pozycje, które określają niestandardową ilość dni, tj. inną niż 5 dni w tygodniu. 

Aby to wykonać wykonamy:

 1. Wstawienie nowego przycisku, który będzie odpowiedzialny za włączenie i wyłaczenie formatowania. 
  image.png
 2. W tabeli harmonogramu tworzymy nową kolumnę odpowiadającą za zaznaczenie wierszy w których ilość dni zaplanowanych jest mniejsza niż5 dni. 
  image.png
 3. Dodanie standardowego formatowania dla wierszy, które mają zaznaczone (jeszcze ręcznie) pole formatowania niepełnego tygodnia
  image.png
 4. W utworzonym przycisku dodajemy kod, który przeszuka tabelę Harmonogram_main i dla pozycji, w których ilość dni pracy jest mniejsza od 5, a większa od 1, oznaczy formatowanie niepełnego tygodnia.
  image.png
 5. Zmienię teraz nazwe przycisku oraz dodam jego deaktywacje po użyciu: 
  image.png
 6. Analogicznie tworzę przycisk do usunięcia formatowania i uzyskujemy działającą funkcjonalność oznaczania wierszy spełniających ustalone warunki:
  image.png
 7. Dla dokończenia dodam statystyki ile pozycji zostało oznaczonych w aktualnym oznaczeniu:
  image.png