Harmonogram pracy w coda.io


Mamy utworzoną główną tabelę zespołową oraz tabelę z zdefiniowanymi działami w organizacji. 
W tym wpisie wykonamy kalendarz pracy dla specjalistów w formie czytelnego kalendarza oraz listy dla zarządzania obłożeniem przez managera. Coda.io umożliwia wyświetlanie danych z tabeli w formie kalendarza co wykorzytamy w tym wpisie.

 1. Rozpoczniemy od dodania do istniejącej struktury dwóch nowych dokumentów: 
  W HARMONOGRAM PRACY umieścimy kalendarz, a w SYSTEM HARMONOGRAMU będzie znajdowała się tabela do zarządzania informacjami i obłożeniem:
  image.png
 2. Nową tabelę nazywamy HARMONOGRAM_MAIN, w myśl konwencji, że będzie to główna tabela z której powstanie kilka innych widoków. 
  W tabeli umieścimy takie informacje jak: 
  – Specjalista
  – Dział
  – Data
  – Urlop
  – ilość dni pracujących 
  – ilość dni urlopowych 
  image.png
 3. Zmienimy teraz rodzaj kolumn definiując jakie dane będą w nich przechowywane: 
  – Specjalista: Tutaj pole SELECT z wyborem zdefiniowanych specjalistów w organizacji (Pole wyboru)
  – Dział: To pole będzie aktualizować się automatycznie na podstawie informacji do jakiego działu jest przypisany dany specjalista (Pole automatyczne)
  – Data: Aby uzyskać możliwość definiowania zakresu dni od-do, koniecznie będzie utworzenie dwóch kolumn START (Data) oraz KONIEC (Data). (Pole wyboru)
  – Urlop: To checkbox do odznaczenia jeśli wskazane dni w DATA są dniami urlopowymi (Pole wyboru)
  – il. dni pracy: Wyświetlimy dla każdego sumę dni określonych jako pracujące (Pole automatyczne)
  – il. godzin pracy: Wyświetlimy ilość przepracowanych w ustalonych dniach
  – il. dni urlopu: Analogicznie jak powyżej,. wyświetlimy sumę ilości dni urlopowych z przedziału dat określonego w kolumnie Data (Pole automatyczne)
  Powyższe trzy pozycje wymagają zastosowania warunku sprawdzającego czy rekord jest zapisem urlopu czy dnia pracy
 4. Dla przykładu automat przypisujący dział do specjalisty:
  image.png
 5. Finalnie uzyskujemy:
  image.png
 6. Teraz tworzymy alternatywny widok tej tabeli i wyświetlamy go jako KALENDARZ
  image.png
 7. Zmienimy nazwę widoku i ukryjemy ją (nie jest potrzebna)
 8. Dodamy filtrowanie po specjaliście i dziale w formie belki nad kalendarzem
 9. Dodamy formatowanie, aby każdy dział miał swój kolor zgodny z przyjętą kolorystyką w poprzednich wpisach
  Formatowanie nadane na główną tabelę jest automatycznie przenoszone na widok kalendarza:
  image.png
 10. Przenosimy kalendarz do głównej zakładki z harmonogramem pracy i uzyskujemy miesięczny plan obłożenia stanowisk z możliwością filtrwania planu dla specjalisty i działu:
  image.png
 11. Mamy plan pracy, więc teraz zajmiemy się planem urlopowym. Utworzenie będzie bardzo proste: Stworzymy alternatywny widok kalendarza i zmienimy filtrowanie z wszystkich pozycji “nie urlopowych” na te “urlopowe”: 
  image.png
 12. Na koniec zmodyfikujemy jeszcze system wyświetlania i wprowadzania nowych pozycj do grafiku
  Do tabeli harmonogramu dodałem checkbox dla potwierdzenia obecności specjalisty zgodnie z planem, filtrowanie po specjaliście i dziale oraz pogrupowałem wiersze według miesiąca – aby w przyszłości zachować czytelność tabeli
  image.png
 13. Dodanie nowych pozycji następuje z poziomu tabeli Harmonogram_main, ale może być pomocne dodanie nowej pozycji jednoczeście patrząc na kalendarz. Dla zapewnienia takiej funkcjonalności dodamy kolejny alternatywny widok tabeli harmonogramu, tym razem jako FORMULARZ i umieścimy obok kalendarza
  image.png
 14. Poniżej brakuje już tylko statystyk aktualnego miesiąca, aby pomóc planować równomierne obłożenie
  image.png

W ten sposób uzyskaliśmy funkcjonalny dashboard dla Team Leaderów do planowania harmonogramu pracy podległych specjalistów,